Dětský duatlon 2019

Přijďte si užít spoustu sportovních zážitků při konání dalšího ročníku dětského duatlonu, který proběhne 27.7.2019 v hlavním městě Brd, a to v Podlesí.

Na vás i na děti se těší celý tým Brdonoše.

Propozice

Termín: 27.7.2019
Prezentace: 8.00 - 9.00 hod. na louce vedle plaveckeho areálu "Kášák"
GPS souřadnice: 49°41'45.612"N, 13°59'4.420"E
Start: 9.00 hod.
Běh - kolo - běh: všechny disciplíny se uskuteční na louce vedle "Kášáku"
Startovné: dobrá nálada a úsměv

KATEGORIE:

D1 (dívky do 4 let – roč. 2015 a mladší)                     CH1 (chlapci do 4 let – roč. 2015 a mladší)

D2 (dívky roč. 2014 – 2013)                                          CH2 (chlapci roč. 2014 – 2013)

D3 (dívky roč. 2012 – 2011)                                          CH3 (chlapci roč. 2012 – 2011)

D4 (dívky roč. 2010 – 2009)                                          CH4 (chlapci roč. 2010 – 2009)

D5 (dívky roč. 2008 – 2007)                                          CH5 (chlapci roč. 2008 – 2007)

 

Ostatní děti narozené v roce 2006 a starší jedou hlavní závod. 

Každý zákonný zástupce dítěte:

– prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu,

– prohlašuje a níže uvedeným vlastnoručním podpisem stvrzuje, že výše uvedený nezletilý je zdravotně a fyzicky zcela způsobilý absolvovat tento závod a zúčastní se s plným vědomím zákonného zástupce a na jeho zodpovědnost,

– se zavazuje, že nebude nárokovat  vůči pořadatelům uvedeného závodu jakoukoliv případnou zdravotní či majetkovou újmu, která by mohla závodníkovi vzniknout,

– nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne závodníkovi, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě,

– souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.