Dětský duatlon 2017

5. dětský duatlon Brdonoš

Není nic krásnějšího, než úsměv na tváři dítěte.

Přijďte si užít spoustu sportovních zážitků při konání dalšího ročníku dětského duatlonu, který proběhne 29.7.2017 v hlavním městě Brd, a to v Podlesí.

Na vás i na děti se těší celý tým Brdonoše.

Propozice

Termín: 29.7.2016
Prezentace: 8.00 – 9.00 hod. na louce vedle plaveckeho areálu „Kášák“
GPS souřadnice: 49°41’45.612″N, 13°59’4.420″E
Start: 9.00 hod.
Běh – kolo – běh: všechny disciplíny se uskuteční na louce vedle „Kášáku“
Startovné: dobrá nálada a úsměv

 

 

Délka tratě pro běh i pro kolo bude uzpůsobena věku mini závodníků.
Poběží se i pojede na trávě, takže nemusí mít nikdo strach, že by se mu něco stalo. Padat se bude do měkkého.

 

KATEGORIE:

D1 (dívky do 4 let – roč. 2013 a mladší)                      CH1 (chlapci do 4 let – roč. 2013 a mladší)

D2 (dívky roč. 2012 – 2011)                                          CH2 (chlapci roč. 2012 – 2011)

D3 (dívky roč. 2010 – 2009)                                          CH3 (chlapci roč. 2010 – 2009)

D4 (dívky roč. 2008 – 2007)                                          CH4 (chlapci roč. 2008 – 2007)

D5 (dívky roč. 2006 – 2005)                                          CH5 (chlapci roč. 2006 – 2005)

 

Ostatní děti narozené v roce 2004 a starší jedou hlavní závod.

 

Každý zákonný zástupce dítěte:

– prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu,

– prohlašuje a níže uvedeným vlastnoručním podpisem stvrzuje, že výše uvedený nezletilý je zdravotně a fyzicky zcela způsobilý absolvovat tento závod a zúčastní se s plným vědomím zákonného zástupce a na jeho zodpovědnost,

– se zavazuje, že nebude nárokovat  vůči pořadatelům uvedeného závodu jakoukoliv případnou zdravotní či majetkovou újmu, která by mohla závodníkovi vzniknout,

– nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne závodníkovi, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě,

– souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.